Bias

Vi skal vise her et bilde av PSU-printet i MA KT88 med de 6 multi-turn trimme-potentiometerne (blå firkantede komponenter med en liten skrue til justering). Bildet finnes også i rør-guiden, der mer grundige forklaringer er gitt.

De to pot’ene mest sentralt er til å nulle bort brum i kanal L og R – det er bare å skru mens man lytter ved høyttaleren med volum helt nede. Man bør være sikker på at små-rørene fungerer perfekt før man går inn og justerer her.

De fire andre er til å justere bias mens man måler på katodemotstanden (5 ohm i de nyere MA). De fire pot’ene er merket V5 – V6 – V7 – V8 på bildet – for å indikere hvilket av de fire utgangsrørene hvert pot justerer. Man kan løfte pot’ene litt på skrå opp så er det lettere å skru.

En liten kuriositet: For å øke bias skal V5 og V7 pot’ene skrus med urviseren, mens V6 og V8 skal skrus mot urviseren.

Optimal bias kan diskuteres her i denne tråden, men et godt sted å starte er å justere rørene til 45-50 mA bias. Verdien 50 mA tilsvarer at man måler 250 mV (0,25V) over en 5 ohms katodemotstand (den røde på rele-printet – det er egentlig to 10 ohm i parallell).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

🙂

Mht optimal bias, selv synes jeg MA lyder best med bias 36 mA (35-40 mA) – dette med standard KT88-98 rør. Den er mest luftig og lett i lyden da, og synes å subjektivt ha et stort frekvensområde fordi mellomtonen oppleves litt tilbaketrukket sammenlignet med høyere bias-strøm.

36 mA – da måler man 180 mV (0,18V) over 5 ohm katodemotstand.

Og så sparer man jo rørene litt også.

🙂

Måle over de røde motstander

NYX

du skal måle 5 ohm over hver

da kan du justere inn ca 0.22 v over de (44ma bias)

måler motstandene 10 ohm kan du legge deg på 0.440 v

rørene bør være varmet noen minutter før justering

Husk og alltid ha tilkoblet høyttaler/last på utgangene